Activities

桃李春风:梁启超的清华岁月*

 

20/5 (六)

崔文东博士

(香港城市大学中文及历史学系助理教授)

 

*普通话主讲

 
桃李春风:梁启超的清华岁月*
孙中山先生与韩国

孙中山先生与韩国

24/6 (六)

范永聪博士

(香港浸会大学历史系高级讲师)

 

直播连结


back to top